fbpx

Hvordan ændrer jeg rollecenter i NAV?

Af 12. oktober 2016Generelle tips

Sådan kan du ændrer rollecenter i NAV.

Ændring af rollecenter

Du kan til hver en tid ændre den rolle, som du er blevet tildelt i Navision.

Dette gøres gennem denne sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Rolledefineret klient/Profiler. Her ser du så de tilgængelige roller. Du ændrer din rolle ved at trykke på knappen “Rediger” i båndet (eller dobbelt-klikke på den nye rolle), og så sætte “X” i “Standard rollecenter”.

Du skal nu genstarter Navision før ændringerne træder i kræft.

Husk, at du altid kan bruge søgefunktionen øverst i højre hjørne. Når du skriver “Profiler”, kommer du direkte ind på samme side som ved at følge førnævnte sti

Rollecenter generelt

Helt centralt i Microsoft Dynamics NAV er rollecentrene. Modsat eksempelvis C5, er hovedmenuen (startskærmen) tilpasset den enkeltes rolle i virksomheden.

Grundtanken bag rollecenteret er, at en bogholder ikke har samme behov som en direktør, og netop derfor kan man vælge mellem ca. 21 forskellige rollecentre. Udfordringen er, at NAVer programmeret i USA, hvor rollerne er langt mere silobetonende end i Danmark, hvor en direktør også kan sende en faktura og godkende bilag. Men grundelementerne er på plads, og hvor bruger tildeles en rolle, der bedst betegner dennes stilling.

Det skal dog siges, at vi 9 ud af 10 gange oplever, at en bruger ønsker at få tilpasset sin tildelte rolle yderligere, netop for at spare endnu flere klik til fx daglige rapporter, lister, budgetter etc. Når vi i Softhuset laver tilbud på Navision, har vi derfor altid medregnet timer til tilpasning af rollecentrene – vi ved de kommer når brugeren efterhånden har arbejdet i Navision i 1 – 2 måneder (sådan slipper vi desuden også for at sende en større regning end først aftalt).

Vil du hellere tale med os?

Vi har mange ideer til hvordan vi kan effektivisere din virksomhed ved at bruge Dynamics NAV rollecentrene.

Kontakt Softhuset

Skriv en kommentar