Tidsregistrering i app

Taster i timer manuelt?

Softhuset tidstregistrering

Det er simpelt og det fungere!

Ved at udnytter du dine medarbejders tid helt optimalt får du et mere præcist billede af opgaverne og virksomheden. For meget tid bliver spildt i virksomheder på manuelle registreringer og giver ukorrekte data. Ved at anvende Softhusets Tidsregistreringsapp kan i automatisere og minimere fejl, men i særlig grad yde bedre kundeservice da tiden brugt på opgaven eller projektet bliver langt mere præcis. arbejde og tjene penge til virksomheden.

Med udgangspunkt i ovenstående, har vi udviklet en simpel app til tidsregistrering. App’en har direkte integration til Microsoft Dynamics NAV, hvorfor din administration fx aldrig skal indtaste timesedler manuelt igen.

Når medarbejderen starter opgave, logger denne ind på appen fra sin smartphone. Her vælges den aktuelle opgave, og anvendes der maskine vælges dette til, hvorefter medarbejderen klikker “Start”.

Når medarbejderen er færdig på opgaven, klikkes der på “Stop”.

Registreringen på mande- og maskintimer er nu sendt tilbage til NAV, hvor tidsregistreringen anvendes som løngrundlag til den enkelte medarbejder.

 

Fordele for
administrationen

 • Undgå manuelle indtastninger af timesedler
 • Faktureringsgrundlag dannes automatisk
 • Løngrundlag til medarbejder dannes automatisk

 

Fordele for
medarbejderne

 • Øjeblikkelig registrering sikrer korrekt data og sparer tid
 • Indbygget vejviser i app (gps)
 • Kontaktoplysninger på projektledere

 

Fordele for
virksomheden

 • Forbrugt tid på medarbejder og maskiner glemmes ikke
 • Overblik over indtjening pr. sag, medarbejder og maskine
 • Top moderne værktøjer til medarbejderne

 Sådan bruges app’en til tidsregistrering

 1. Alle (aktuelle) opgaver, sager og projekter oprettes i Navision.
 2. Medarbejderen vælger opgaven og evt. maskine og klikker “Start”
 3. Efter opgavens eller arbejdsdagens afslutning, vælges “Stop”
 4. Oplysninger sendes automatisk tilbage til Navision

Overblik over faktureringsgrundlag og dækningsbidrag

Ud over medarbejderens løngrundlag, kan oplysningerne fra indtastningerne samtidig fungere som endeligt faktureringsgrundlag til kunden. Du ved helt nøjagtigt hvor længe, der er arbejdet på projektet og om der er brugt maskiner. I NAV opretter vi sammen de forskellige timepriser på de forskellige maskiner, som der derefter automatisk kan overføres til kundens faktura.

Kost- og salgspriserne oprettes som nævnt i NAV, hvorfor du hele har overblik over hvad du nøjagtigt tjener på hver enkel sag / opgave.

Afskrivninger på maskiner (anlæg)

Som entreprenør skal du have styr på dine anlægs værdi og levetid. Den ressourcetunge måde at afskrive anlæg er manuelt i fx Excel. Det tager tid og der kan ske fejl ved manuelt arbejde.

Navision har som standard et anlægsmodul, som mange af vores andre kunder anvender. I praksis skal vi én gang for alle, oprette jeres anlæg i NAV, hvorefter der hele tiden er overblik over værdi og levetid – uden I skal bruge tid på månedtlig vedligeholdelse.

GPS til valg af opgave & rutevejledning

På baggrund af medarbejderens fysiske lokalitet, foreslår app’en automatisk det projekt, der er tættest på medarbejderen. Med ét klik fremskaffes rutevejledning til projektet.

Kontaktoplysninger på projektledere

På hver sag / projekt der oprettes fra Navision, tilføjes jeres tilknyttede projektleder og kundens projektleder med navn og telefonnummer. Medarbejderen ude på pladsen, har derfor hele tiden mulighed for at komme i kontakt med den ansvarlige, hvis der skal tages en ledelsesmæssig beslutning for at kunne fortsætte arbejdet.

 

Softhuset hjælper dig på vej

Vi kan hjælpe, hvis du har brug for en ufopligtende samtale om dit økonomisystem og mulighederne. Vi er specialister i NAV, C5, Acinta og XAL.

Vil du også effektivisere tiden for alle i projektet med SH tidsregistrerings app?

Kontakt os hvis du vil se vores tidsregistrering live!

Kontakt os